Με τον όρο κινητή προσθετική εννοούμε εξειδικευμένες κατασκευές μας σε συνεργασία με οδοντοτεχνικό εργαστήριο που αναπληρώνουν απώλειες σκληρών (δόντια) και μαλακών (ούλα) ιστών. Οι κατασκευές αυτές υπάρχει η δυνατότητα να αφαιρούνται από τον ίδιο τον ασθενή όποτε αυτός το επιθυμεί.

ΟΛΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑ

Είναι πιο κοινώς γνωστή με τον όρο μασέλα. Όταν ο ασθενής πάσχει από ολική νωδότητα σε μια ή και στις δύο γνάθους αποτελεί τη μόνη λύση εφόσον απορριφθούν τα οδοντικά εμφυτεύματα για οποιοδήποτε λόγο.

ΜΕΡΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑ

Όταν ο ασθενής πάσχει από μερική νωδότητα (υπάρχουν κάποια δόντια στο στόμα) μπορούμε να τα αναπληρώσουμε με μια μερική οδοντοστοιχία.Αυτή θα στηρίζεται στα υπάρχοντα δόντια-στηρίγματα με κάποια ειδικά άγκιστρα ή με συνδέσμους ακριβείας ,αν υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής στεφανών (θήκες),για πιο αισθητικά αποτελέσματα.

ΕΠΕΝΘΕΤΕΣ ΟΛΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ

Υπάρχουν και ολικές οδοντοστοιχίες στις οποίες για να αυξήσουμε την σταθερότητα τους σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε δόντια ή εμφυτεύματα τα οποία καλύπτονται πλήρως από μια κατασκευή.